Innovatietraject

Van een online brainstormsessie van een halve dag, tot een project dat meerdere maanden in beslag neemt: een innovatietraject is altijd maatwerk. We bepalen samen vooraf de scope, het gewenste einddoel en wie we bij het traject willen betrekken. Stap voor stap begeleiden we jou door het innovatieproces. En we gaan pas weg, als een idee ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

 

In onze aanpak maken we gebruik van innovatieve methodieken: van Creative Problem Solving, Design Thinking en Scrum, tot Versimpelen en LEGO® SERIOUS PLAY® of Playmobil Pro.

 

Online

Inmiddels hebben we ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van creatieve sessies online, waarbij we met teams ook in langere trajecten duurzaam samenwerken. Hiervoor werken we met creative workspace Miro, in combinatie met een videobelprogramma zoals Zoom. MS Teams of Webex. In Miro stellen we een digitaal programma op, waar we de deelnemers doorheen leiden. Bijkomend voordeel is dat tussen bijeenkomsten door ideeën en inzichten op het digitale whiteboard kunnen worden verrijkt of uitgewerkt. STORMPUNT zorgt voor de gehele technische ondersteuning van het proces. De mogelijkheden om online samen te werken zijn eindeloos!

De belangrijkste stappen in een innovatietraject:

 

  • Probleemverkenning

    Wat is je vraagstuk, wie zijn erbij betrokken en wat is het belangrijkste knelpunt dat je wilt oplossen? In deze eerste oh-zo-belangrijke fase maken we scherp waar we mee aan de slag gaan.

 

  • Ideeënfase

    In een creatieve sessie gaan we samen op zoek naar nieuwe ideeën om het probleem op te lossen. Dat doen we nooit alleen, maar altijd samen met medewerkers uit jouw organisatie, en eventuele stakeholders. De beste ideeën zetten we om naar een prototype of pilot.

 

  • Realisatiefase

    Met concrete acties testen we de ideeën in de praktijk. Geen ellenlange planvorming, maar direct beoordelen of iets ook daadwerkelijk werkt. We houden ervan om in snelle experimenten ideeën te testen. Daar helpen we jullie graag bij!

 

 

Bekijk ook onze trainingen

of de InnovatieScan

 

Weten waarmee jij het best kunt beginnen?

 

 

Meer lezen?

 

In onze blogs delen we onze ervaringen met het begeleiden van (online) sessies en trajecten: van trainingen en brainstormsessies, tot het begeleiden van grote bijeenkomsten online. Met veel energie én resultaat.

Stop met out-of-the-box denken

Asynchroon werken: waarom alles tegelijk doen niet meer van deze tijd is

Associëren kun je leren: slimme brainstormtechnieken

Héél veel icebreakers