Case

Nieuwe organisatievisie en het Diemer DNA spel

 

 

De aanleiding

Een verouderde visie en kernwaarden van 12 jaar oud – die gingen de gemeente Diemen niet helpen bij de nieuwe koers voor 2022. Hoog tijd dus voor een grote update, die verder gaat dan mooie woorden op een stuk papier. Een door de hele organisatie gedragen nieuwe visie en kernwaarden – met een speelse twist. Daar gingen we samen met de gemeente Diemen mee aan de slag.

 

Onze aanpak

 

Visietraject

Om te zorgen dat een visie en kernwaarden door de hele organisatie worden gedragen, is het belangrijk om álle lagen van de organisatie erbij te betrekken. In een uitgebreid visietraject was er daarom alle ruimte om samen met medewerkers de toekomst van de organisatie te verkennen. Daaruit kwamen antwoorden op vragen als ‘Waar willen we over 10 jaar zijn?’ en ‘Wat vinden we belangrijk in onze organisatie?’. De pay-off ‘Het beste voor Diemen, op onze eigen manier’ kwam – letterlijk – voort uit een groots Visie Café.

 

Wij clusterden alle input, haalden er de belangrijkste thema’s uit en ontwikkelden én toetsten de daaruit voortvloeiende visietekst. Het mooiste compliment is dat de visie zó spot-on was, dat de kernwaarden vervolgens in één uur bepaald konden worden.

 

Diemer DNA spel

De volgende stap? Zorgen dat de visie en kernwaarden gaan leven binnen de organisatie. Daartoe kozen we voor een speelse aanvliegroute: we ontwikkelden op basis van de kernwaarden het Diemer DNA spel. Dit is een simpel maar krachtig dobbelspel waarmee we de Diemense kernwaarden bespreekbaar maken. De speciaal voor dit spel ontworpen dobbelsteen – met op elk vlak een kernwaarde – bepaalt telkens de categorie, waar bijpassende opdrachten bij horen. Van het serieuze ‘Bedenk samen vijf ideeën om vaker met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan’ bij de kernwaarde ‘Verbindend’, tot ‘Eet een citroen’ bij de kernwaarde ‘Met lef’ – dit spel levert spelenderwijs veel nieuwe inzichten op en bovendien veel onderlinge interactie en plezier.

 

Resultaat

Na het opstellen van de visie en kernwaarden werd het Diemer DNA spel door meer dan 150 medewerkers gespeeld. Zij maakten allemaal kennis met de nieuwe kernwaarden en – nog belangrijker – leerden hoe je hier in je eigen werk invulling aan kunt geven. Van de burgemeester tot de buitendienst, iedereen kent hierdoor de kernwaarden en heeft een duidelijke richting voor de komende jaren. Kortom: het beste voor alle medewerkers van de gemeente Diemen, op hun eigen manier.

Heb jij ook een uitdagend vraagstuk, waar een creatieve aanpak voor nodig is?