klantcase

Een nieuwe subsidie-aanpak bij de Gemeente Raalte

 

DE Aanleiding

Vijf miljoen euro: zoveel subsidie is er in de gemeente Raalte ieder jaar beschikbaar voor zorg, welzijn, cultuur en sport. Het huidige subsidiebeleid is echter ‘in beton gegoten’, waardoor er weinig ruimte is voor nieuwe ideeën en goede initiatieven vanuit de samenleving. Dat moest anders.

 

ONZE Aanpak

De opdracht was helder: eind 2019 wilde de Gemeente Raalte een overzicht hebben van de belangrijkste kansen voor een betere en flexibelere subsidie-aanpak. STORMPUNT zorgde ervoor dat de nieuwe ideeën niet alleen door de gemeente zelf werden bedacht, maar dat juist de subsidiepartners zo veel mogelijk werden betrokken. We organiseerden verschillende Verkenningssessies, om op te halen wat er leeft rondom het thema. De uitkomst is het magazine ‘Roalter geld, dat telt!’, waarin zes topspeerpunten zijn gedefinieerd waar de Gemeente Raalte vanaf 2020 mee aan de slag gaat.

 

Wat doet STORMPUNT?

Het gehele projectmanagement, maar ook het begeleiden van alle sessies, ligt bij STORMPUNT – uiteraard in samenwerking met het projectteam van de Gemeente Raalte. In alles wat we gedurende het project doen, zoeken we naar een aanpak die ‘anders dan anders’ is. Van de uitnodigingen voor de sessies tot de wekelijkse sprints met het projectteam; onze creatieve manier van werken zorgt er continu voor dat een ‘saai’ onderwerp als subsidies juist leuk wordt. Effect: de opkomst voor de sessies is iedere keer weer massaal.

 

Bereikt RESULTAAT

In 2020 gaat het project de volgende fase in: de zes thema’s worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Dat betekent aan de ene kant concrete resultaten – zoals het digitaliseren van de service – maar ook verder onderzoek en het opzetten van experimenten op andere terreinen. Doordat we ruim de tijd hebben genomen voor een goede verkenning van het probleem en we alle partijen vanaf de start bij het project hebben betrokken, wordt het realiseren van nieuwe ideeën in de toekomst gemakkelijker.

 

“Met een flinke dosis ervaring en creativiteit weet Esther een goed participatieproces neer te zetten. Door de originele werkvormen raken mensen enthousiast en doen graag mee. Dit levert waardevolle input op die we als gemeente inzetten voor ons nieuw te vormen beleid.”
Estelle Steen, domeinmanager Samenleving Gemeente Raalte

Heb jij ook een uitdagend vraagstuk, waar een creatieve aanpak voor nodig is?