Case

Gemeente Amsterdam: online 4-daagse democratisering

 

 

De aanleiding

Het programma democratisering van de gemeente Amsterdam liep ten einde. Dat programma richt zich op het vergroten van zeggenschap en eigenaarschap van bewoners. Maar ook al stopt het programma, de vraag van bewoners houdt natuurlijk niet op. Daarom schakelde de gemeente Amsterdam STORMPUNT in om de organisatorische randvoorwaarden zoals de sturing, capaciteit, kennis, expertise, competenties en vaardigheden te borgen voor de toekomst. Want hoe zorg je ervoor dat al dat moois dat is ontwikkeld en bereikt niet verloren gaat?

 

Onze aanpak

‘We hadden STORMPUNT gevraagd om met ons een tweedaagse in Artis te organiseren, maar door corona lukte dat niet. STORMPUNT hielp ons vervolgens bij het omzetten naar een online vierdaagse’, vertelt Suzette Spoelstra, programmamanager democratisering. ‘Dat is hartstikke goed verlopen, we hebben er enorm veel positieve reacties op gehad!’.

 

Voor een goede vertaling naar online bouwden we een groots Huis van Democratisering in digitaal whiteboard Miro, met daarin een wall of fame om successen te delen, een digitale bibliotheek waar alle onderliggende informatie centraal en direct beschikbaar was en een centrale presentatieruimte om te presenteren. Omdat we afwisselend plenair en in break out-rooms werkten, waren er creatieve ruimtes waar de teams in subgroepen aan de slag konden. In vier sessies werkten we van ‘wat gaan we missen’, naar ‘hoe gaan we onze kennis en ervaring laten landen in de organisatie’. Met succes!

 

‘Het was een hele gestructureerde aanpak, maar wel op een innovatieve manier. Dat sloot goed aan bij deze groep. De werkwijze van STORMPUNT gaf ons een plusgevoel: er kwamen goede en leuke ideeën uit voort en de begeleiding was heel enthousiast en ervaren. Het waren hele energieke en dynamische sessies, waarbij STORMPUNT er niet boven stond, maar heel echt in het contact was. En wat ik knap vond, is dat STORMPUNT niet in het onderwerp zit maar toch zo goed de inhoud samen kon vatten en erop kon doorpakken’, vertelt Suzette.

 

Resultaat

‘Door deze sessies hebben we echt richting gekregen om de uitkomsten van het programma democratisering goed te borgen. Het zijn rijke adviezen geworden, omdat er veel mooie ideeën aan ten grondslag liggen. Dat kwam onder meer door de verschillende brainstormtechnieken die werden ingezet. Zo hebben we bijvoorbeeld gebrainstormd met de vraag hoe een ‘superorganisatie’ zoals IKEA onze uitdaging zou oplossen. Zo’n ander perspectief leidde tot heel veel nieuwe ideeën waar we anders niet zo snel op zouden zijn gekomen’, aldus Suzette.

 

Ook leidde de vierdaagse tot verbinding. Suzette: ‘Vanuit de verschillende stadsdelen trekken gebiedsmanagers en stedelijk kwartiermakers nu met elkaar op om te kijken wat er al loopt, waar ze het bij elkaar kunnen brengen en waar ze de samenwerking kunnen versterken. Dat was voor de vierdaagse niet het geval. Mensen weten nu niet alleen waar ze elkaar kunnen vinden, maar zoeken elkaar ook actief op’.

Heb jij ook een uitdagend vraagstuk, waar een creatieve aanpak voor nodig is?