FAQ Let’s Go Digital!

Een maand lang stond digitale zorg centraal, waarbij jullie massaal deelgenomen hebben aan de verschillende inspiratiesessies. De vragen die jullie gesteld hebben, hebben we gebundeld en hieronder beantwoord. Heb je meer vragen? Neem dan contact op met Team Digitale zorg van Zonnehuisgroep Amstelland via teamdigitalezorg@zhga.nl.

Wat is het doel van digitale zorg bij de organisatie? 

Het doel van innovatie/digitale zorg is het ondersteunen van de medewerker en kijken vanuit de regionale visie: zelf tenzij, thuis tenzij, digitaal tenzij. Waarmee de werkdruk beschermd wordt en we persoonsgerichte zorg kunnen blijven leveren.  

 

Welke voorwaarden zijn er voor digitale zorg? 

Digitale zorg kan eigenlijk altijd. Je zou denken wifi of digitale vaardigheden, maar ook daar hebben we oplossingen en heleboel geduld voor vanuit Team Digitale zorg. Benieuwd of jouw cliënt geschikt is voor digitale zorg, mail ons dan!

 

Welke tenzij ’s maken jullie mee? 

Tenzij digitaal niet werkt (door dat de client niet meer weet hoe het werkt), of onvoldoende steun biedt bij de zorgvraag van de client. Mogelijk kan niet alles digitaal opgelost worden, dan kunnen we het ook combineren met fysieke zorgmomenten.  

Hoe wordt digitale zorg gescreend bij dementerende mensen? 

We maken gebruik van een digitale zorg wijzer, hiermee kan je op basis van de zorgindicatie kijken welke digitale zorg mogelijk ingezet kan worden. We stellen voor om altijd te proberen.  

 

Hoe zijn de ervaringen met dementie cliënten? 

80% van de digitale zorg cliënten, heeft een vorm van dementie of wordt daarop onderzocht. Een goede uitleg, begeleiding van mantelzorger en het zo simpel mogelijk maken van het hulpmiddel, zoals de Compaan tablet met zo min mogelijk knoppen/functies. Ook draagt het zo vroeg mogelijk inzetten van de digitale zorg bij aan een succesvolle en lange inzet ervan.  

 

Kan het alleen bij beginnende dementie?  

Nee, digitale zorg kunnen we bij elke cliënt en zorgvraag uitproberen. Het verbaast ons ook hoe vaak digitale zorg goed ingezet kan worden, ook bij gevorderde dementie en zelfs bij zorgmijders.  

Bij hoeveel cliënten past digitale zorg ten opzichte van bij hoeveel cliënten niet? 

Bij alle cliënten kan digitale zorg passen, dit ligt aan de zorgvraag en welke digitale toepassing we daarbij inzetten. 90% waarbij we digitale zorg willen gaan inzetten gaat akkoord en wordt het ook voor een langere periode ingezet.  

 

Hoe worden cliënten begeleidt in digitale zorg?  

Team Digitale zorg maakt een afspraak met de cliënt en mantelzorg om het gekozen product uit te leggen. Team Digitale zorg houdt contact met het wijkteam en houd nou contact met de cliënt in de eerste paar weken. Indien nodig gaat Team Digitale zorg nog een keer langs voor extra informatie en instructies. Na twee weken is er een evaluatie moment. Elke zes weken houdt  het team een korte evaluatie om te kijken of het ingezette product nog voldoet.  

 

Niet iedereen heeft internet. Hoe werkt dat? 

Indien de cliënt geen internet heeft en dit ook niet geregeld kan worden door bijvoorbeeld de mantelzorgers of familie. Dan kan er gebruik gemaakt worden van een internet connector die geleend kan worden bij Team Digitale zorg.  

Is er een overzicht van wat we kunnen inzetten/aanvragen met de kosten? 

Nee dat is er nu nog niet, daar zijn we wel mee bezig om dit mogelijk te maken. Zo komt er een beslisboom, om je te helpen keuze te maken op basis van zorgvragen. En zijn we bezig met een platform waar je de status van innovaties kan lezen en zien hoe je iets kan aanvragen. We streven er naar dit voor de zomer bekend te maken.   

 

Wat zijn echte toekomstontwikkelingen? 

We richten ons op de korte termijn (2023) op het opschalen van de Medido, Compaan en Seniorenalarmering. Op lange termijn (5 jaar) kijken we ook naar de ontwikkelingen zoals leefstijlmonitor, sensoren, één ingang wijkverpleging (regionaal cliënten intake).  

 

Hoe ziet het voor bewoners in het verpleeghuis eruit? 

Digitale zorg voor bewoners valt onder de afdeling ICT & Innovatie, wil je hier meer informatie over weten, mail dan de digicoaches via digicoach@zhga.nl  

Hoe ziet een digitale zorgdag eruit? Wat zijn de dagelijkse werkzaamheden? 

De dag start met het controleren van de mailbox van team digitale zorg. Om 8 uur starten we met beeldzorg cliënten bellen, dat duurt tot ongeveer 13.30 uur. Met korte tussenpauzes waarin je rapportages schrijft, mails beantwoord, beeldzorg verzoeken opvolgt en zorgplannen aanpast. Maar je kan ook tussendoor een nieuwe tablet gereed maken of resetten als er een teruggekomen is. Of bijvoorbeeld een Digidoener(ambassadeur van Digitale zorg) helpen bij de uitleg van digitale zorg, afspraken maken met mantelzorgers en cliënten voor de uitleg en levering van digitale zorg hulpmiddelen. ‘S middags gaan we vaak op pad, we gaan bij cliënten langs die nog extra uitleg nodig hebben of waar het internet niet werkt. Daarnaast leveren we dan ook Digitale zorgmiddelen uit of halen ze op waar nodig. 

 

Hoelang zijn de routes? 

Op maandag zijn dit 15 cliënten in de ochtend en middag en 13 cliënten in de avonddienst. Op dinsdag zijn het er wat minder omdat er meer cliënten naar dagbesteding gaan. Gemiddeld zijn er 10 clienten in de ochtend/middag dienst en in de avond rond de 13 cliënten in de avond. Elk zorgmoment bestaat uit ongeveer 15 minuten per client. 

Hoe wordt de Compaan ingezet? Welke stappen moeten er genomen worden? 

Een wijkmedewerker geeft aan bij Team Digitale zorg dat de Compaan een mogelijkheid kan zijn bij een cliënt. Team Digitale zorg neemt contact op met de cliënt en/of mantelzorger voor het maken van een afspraak. Daarnaast volgt Team Digitale zorg een stappenplan voor het aanmelden, koppelen, instellen en in gebruik nemen van de Compaan.  

 

Welke kosten zijn er mee gemoeid?  

De Compaan en de Medido worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars en zorgkantoren vanuit de wijkverpleging. Team Digitale zorg gebruikt hier een stappenplan voor registratie in ONS Nedap voor.  

Is het mogelijk dat cliënten onderling met elkaar kunnen kletsen via de Compaan (mag dat vanwege privacy)? 

Ja dat is mogelijk, je kan cliënten aan elkaar koppelen als je hun toestemming hebt. Ook kunnen Compaan cliënten gebruik maken van de Kletsknop. Via die knop kom je in contact met een andere Compaangebruiker uit Nederland via een beeldbelgesprek. Is het een leuk gesprek dan krijgen de gebruikers de mogelijkheid om contact van elkaar te worden. Het Team Digitale zorg kan deze knop installeren.    

 

Hoe kan je meten of de inzet van de Compaan een succes is? 

Op basis van cliënt tevredenheidsonderzoek onder de Compaan cliënten en door persoonlijke evaluatie momenten met Team Digitale zorg en het Wijkteam.  

Wat zijn ervaringen van dementerende mensen met digitale zorg? 

Zie hier een van de ervaringsverhalen:

Over Zonnehuisgroep Amstelland

Al meer dan 100 jaar ondersteunt Zonnehuisgroep Amstelland ouderen. Met zorg, activiteiten, behandelingen en een fijne veilige plek als het thuis niet gaat. Met Team Digitale zorg verbeteren we de levenskwaliteit van cliënten en dragen we bij aan het werkplezier van onze professionals door inzet van technologische hulpmiddelen. Wijkverpleging, huisartsen en alle andere zorgprofessionals: wees welkom!